गुलाबी बोंडअळीसाठी सुरवातीच्या टप्प्याचे व्यवस्थापन:

काही भागात लवकर लागवड झालेल्या कपाशीला फुले लागली असून त्यावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आढळून येत आहे.. सद्या वातावरण ढगाळ असल्याने व कापसाला पाते, फुले लागत असल्याने गुलाबी बोंडअळीचे पतंग सक्रीय झालेले आढळून येत आहे. मादी पतंग पाते, फुले यावर अंडी घालतात, त्यामुळे कपाशीच्या पिकात कामगंध सापळे लावण्याची ही योग्य वेळ आहे. काही प्रमाणात वरच्या चित्रामंध्ये दाखवल्याप्रमाणे डोमकळया दिसून येत आहेत.

व्यवस्थापन:

  • कपाशीच्या पिकात नियमित सर्वेक्षण करुन डोमकळ्या दिसून आल्यास त्या तोडून आतील अळीसह नष्ट कराव्यात.
  • गुलाबी बोंडअळीसाठीचे कामगंध सापळे हेक्‍टरी 05 या प्रमाणात लावावीत़.
  • पाच टक्के निंबोळी अर्काची फवारणी घ्यावी अथवा प्रादुर्भाव जास्त असल्यास खालीलपैकी एका रासायनिक कीटकनाशकांची ची फवारणी करावी

फवारणी :

  1. प्रोफेनोफॉस 50 टक्के 30 मिली किंवा
  2. प्रोफेनोफोस 40 टक्के + सायपरमेथ्रीन 4 टक्के (संयुक्त कीटकनाशक) 10 मिली
    प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून आलटून पालटून फवारावे.

वरील कीटकनाशका सोबत कुठल्याही प्रकारचे इतर कीटक नाशके, बुरशीनाशके, विद्राव्य खते,सूक्ष्म मूलद्रव्ये अथवा रसायने मिसळू नये.

वरील प्रमाण साध्या पंपासाठी असून पावर (पेट्रोल) पंपासाठी कीटकनाशकांची मात्रा तीन पट करावी