ज्वारी लागवड संपूर्ण माहिती

 • Post author:
 • Post category:ज्वारी
 • Post last modified:25 October 2022
 • Reading time:1 mins read

रब्बी ज्वारी : पेरणी कालावधी, बिज प्रक्रीया खते वापर ई बाबतीत माहीती.रब्बी ज्वारी ची पेरणी करीता 10 किलो बियाणे प्रती हेक्टरी वापरावे.बिज प्रक्रीया :काणी रोगाचा प्रादुर्भाव न होण्यासाठी बियाण्यास 5 ग्रॅम गंधक प्रति किलो बियानासा लावावे. तसेच खोडमाशीचा प्रादुर्भाव न होण्यासाठी 3 ग्रॅम थायोमीथाक्झाम 70 डब्ल्यु अथवा इमिडाक्लोप्रीड प्रती किलो बियानास चोळावे.पेरणीचे अंतर:दोन ओळीतील अंतर 45 से.मी. ठेवावेखते :पेरणीच्या वेळी हेक्टरी 40 किलो नत्र : 40 किलो स्फुरद : 40 किलो पालाश दयावे.पिक संरक्षण:पिकामंध्ये पोंगेमर दिसत असल्यास डायमिथोएट 10 मि.ली. प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी. शेती सेवा 2.1…

Continue Readingज्वारी लागवड संपूर्ण माहिती

तण नाशकाचा वापर : गहु, हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई, उस, सुर्यफुल कांदा, भेंडी, मिरची, वांगी.

तण नाशकाचा वापर : गहु, हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई, उस, सुर्यफुल कांदा, भेंडी, मिरची, वांगी. गहु - पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी ऑक्सीफलोफेन 23.5 इसी 425 मिली (व्यापारी प्रमाण)प्रती हेक्टरी 750 ते1000 लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी त्यानंतर सहा आठवडयांनी निंदणी करावी.हरभरा- पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी पेन्डीमिथालीन 2.5 कि/हे फवारणी करावी त्यानंतर सहा आठवडयांनी निंदणी करावी.ज्वारी- पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी ॲट्राझीन 1.5 कि/हेफवारणी करावी त्यानंतर तीन ते सहा आठवडयांनी निंदणी करावी.करडई- पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी पेन्डीमिथालीन 2.5 कि/हे फवारणी करावी किंवा ऑक्सीप्‍लोरफेन 425 मिली (व्यापारी प्रमाण) प्रती हेक्टरी त्यानंतर सहा आठवडयांनी…

Continue Readingतण नाशकाचा वापर : गहु, हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई, उस, सुर्यफुल कांदा, भेंडी, मिरची, वांगी.

वेळीच करा कापूस पिकातील आकस्मिक मर व्यवस्थापन…..!

 • Post author:
 • Post category:कापुस
 • Post last modified:13 October 2022
 • Reading time:1 mins read

डॉ.जी.डी.गडदे, डॉ.डी.डी.पटाईतकृषि तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, परभणीआणिडॉ. ए.डी.पांडागळेकापूस संशोधन केंद्र, नांदेडवसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी बऱ्याच ठिकाणी पावसाच्या दिर्घ उघडीप नंतर झालेल्या मोठ्या पावसामुळे कपाशीच्या शेतामधील झाडे अचानक जागेवर सुकू लागलेली आहेत. याला आकस्मिक मर असे म्हणतात.कपाशीच्या आकस्मिक मर मध्ये दीर्घकाळ पाण्याचा ताण पडल्यानंतर जमिनीचे तापमान वाढलेले असते अशावेळी सिंचन दिल्यास अथवा मोठे पाऊस पडल्यास झाडाला धक्का बसून अचानक झाड सुकते आणि कालांतराने झाडाची पाने गळतात. सिंचन दिल्यानंतर किंवा मोठे पाऊस पडल्यानंतर ३६-४८ तासांत आकस्मिक मर ची लक्षणे दिसू लागतात. सुकल्यानंतर पानगळ होऊन कालांतराने झाडे मरतात त्यामुळे उत्पादनात मोठे नुकसान…

Continue Readingवेळीच करा कापूस पिकातील आकस्मिक मर व्यवस्थापन…..!

तूरीवरील फायटोप्थेरा मर व्यवस्थापन

 • Post author:
 • Post category:तुर
 • Post last modified:13 October 2022
 • Reading time:1 mins read

तूरीवरील फायटोप्थेरा मर व्यवस्थापनखोडावर काळे डाग पडून खाचा पडतात, हळु हळू झाड वाळायला लागते. हा फ्युजॅरियम मर रोग नाही, तर फायटोप्धोरा रोग आहे. त्यासाठी २५ ग्रॅम मेटालॅक्झील एम ४ टक्के+ मॅन्कोझेब ६४ टक्के (रिडोमील गोल्ड)(संयुक्त बुरशीनाशक) प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून खोडावर आणि झाडावर फवारणी करून आळवणी पण करावी. किंवा ट्रायकोडर्मा २५ ग्रॅम/ १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी व आळवणी करावी.

Continue Readingतूरीवरील फायटोप्थेरा मर व्यवस्थापन

हळदीवरील करपा, कंदकुज आणि कंद माशीचे व्यवस्थापन…!

 • Post author:
 • Post category:हळद
 • Post last modified:13 October 2022
 • Reading time:2 mins read

डॉ.डी.डी.पटाईत, डॉ.जी.डी.गडदे आणि श्री.एम.बी.मांडगेकृषि तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, वनामकृवि, परभणी सध्यपरिस्थितीत हळद वाढीच्या अवस्थेमध्ये आहे बऱ्याच ठिकाणी सततचा रिमझिम पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे सध्या हळदीवर करपा, पानावरील ठिपके आणि कंदमाशीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. तरी येणाऱ्या काळात या बुरशीजन्य रोगांचा, कंदकुज तसेच कंदमाशीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी या रोगांचे तसेच कंदमाशीचे खालील प्रमाणे व्यवस्थापन वेळीच करणे अत्यंत गरजेचे आहे. हळदीवरील करपा, कंदकुज आणि कंद माशीचे व्यवस्थापन…! डॉ.डी.डी.पटाईत, डॉ.जी.डी.गडदे आणि श्री.एम.बी.मांडगेकृषि तंत्रज्ञान माहिती केंद्र, वनामकृवि, परभणी सध्यपरिस्थितीत हळद वाढीच्या अवस्थेमध्ये आहे बऱ्याच ठिकाणी सततचा रिमझिम पाऊस…

Continue Readingहळदीवरील करपा, कंदकुज आणि कंद माशीचे व्यवस्थापन…!

करडई लागवड संपुर्ण माहीती :

 • Post author:
 • Post category:Safflowerकरडई
 • Post last modified:2 November 2020
 • Reading time:5 mins read

करडई लागवड करडई लागवड प्रस्तावना: रब्बी पिकाची निवड करताना कमी  पाण्यात, कमी खर्चात जास्त उत्पादन देणा-या आणि अवर्षणाचा ताण सहन करणा-या पिकाचा विचार  केल्यास करडईसारखे फायदेशीर पीक दुसरे जाणारे करडई हे प्रमुख पीक आहे. वास्तविक पाहता हे करडई तेल आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे. करडईच्या तेलात असंपृक्त आम्लाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे म्हणून हृदयरोग असणा-यांसाठी करडई तेल उत्तम आहे.  करडईचे तेल आरोग्यदायी असल्यामुळे तसेच त्याचे क्षेत्रही मर्यादित असल्यामुळे आणि मागणी जास्त असल्यामुळे भाव कमी होणार नाहीत. त्यात वाढ होईल किंवा दर सध्याच्या ठिकाणी स्थिर राहतील. ज्वारी पिकापेक्षा करडई पिकासाठी कमी मजूर…

Continue Readingकरडई लागवड संपुर्ण माहीती :

रब्बी ज्वारी पेरणी, बिज प्रक्रीया,खते व तणनाशकाचा वापर:

 • Post author:
 • Post category:ज्वारी
 • Post last modified:1 November 2020
 • Reading time:1 mins read

पेरणीची वेळरब्बी ज्वारीची पेरणी मुख्यत्वे खरिपातील किंवा सप्टेंबर महिन्यातील पडलेल्या पावसाच्या ओलीवर केली जाते. कोरडवाहू रब्बी ज्वारीची पेरणी 15 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत करावी, तर रब्बी बागायती ज्वारीची पेरणी 31 ऑक्टोबरपर्यंत करावी. उशिरा पेरणी केल्यास खोडमाशीचा प्रादुर्भाव अधिक होतो. त्यामुळे वेळेवर पेरणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.बियाण्याचे प्रमाणरब्बी ज्वारीच्या पेरणीसाठी हेक्टरी 10 किलो बियाणे वापरावे. बियाणे खरेदी करताना बियाणाची उगवणूकक्षमता तसेच त्याची आनुवंशिक शुद्धता पाहूनच त्या बियाणाची खरेदी करावी.बीजप्रक्रियाज्वारी पिकाच्या विविध रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी बीजप्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. यासाठी पेरणीपूर्व बियाणास गंधक 4 ग्रॅम अथवा कार्बेन्डॅझिम 1.5 ग्रॅम+थायरम 1.5…

Continue Readingरब्बी ज्वारी पेरणी, बिज प्रक्रीया,खते व तणनाशकाचा वापर:

हरभरा पेरणी, बिज प्रक्रीया,खते व तणनाशकाचा वापर:

 • Post author:
 • Post category:हरभरा
 • Post last modified:1 November 2020
 • Reading time:1 mins read

हरभरा पेरणी, बिज प्रक्रीया,खते व तणनाशकाचा वापर:पेरणीची वेळ :हरभरा हे रबी हंगामाचे पीक असल्याने कोरडी व थंड हवा त्याला चांगली मानवते. कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये २५ सप्टेंबरनंतर जमिनीची ओल उडून जाण्यापूर्वी पेरणी करावी. यासाठी प्रामुख्याने विजय हा वाण वापरावा. बागायती हरभरा २० ऑक्टोंबर ते १० नोव्हेंबर या दरम्यान पेरल्यास चांगले उत्पादन येते.बीजप्रक्रिया :पेरणीपुर्वी प्रतिकिलो बियाण्यास २ ग्रॅम थायरम + २ ग्रॅम बावीस्टीन किंवा ५ ग्रॅम ट्रायकोडर्मा आणि २५ ग्रॅम रायझोबियम आणि पी.एस.बी गुळाच्या थंड द्रावणामध्ये मिसळून चोळावे.खतमात्रा :हरभ-याला हेक्टरी २५ किलो नत्र आणि ५० किलो स्फुरदाची आवश्यकता असते. घाटे भरण्याच्या अवस्थेमध्ये २…

Continue Readingहरभरा पेरणी, बिज प्रक्रीया,खते व तणनाशकाचा वापर:

गहु पेरणी, बिज प्रक्रीया, खते व तणनाशकाचा वापर बाबत महत्वाची माहीती

 • Post author:
 • Post category:गहु
 • Post last modified:1 November 2020
 • Reading time:1 mins read

गहु पेरणी, बिज प्रक्रीया, खते व तणनाशकाचा वापर बाबत महत्वाची माहीती:पेरणी दोन ओळीतील अंतर २२.५ ते २३.० सें.मी. ठेवून करावी. बी ५ ते ६ से.मी. पेक्षा जास्त खोल पेरू नका.उभी आडवी पेरणी करू नये. एकेरी पेरणीमुळे आंतरमशागत करणे सुलभ होते. पेरणी शक्यतो दोन चाडी पाभरीने करावी. म्हणजे पेरणीबरोबरचा रासायनिक खताचा पहिला हप्ता देता येईल.जमिनीच्या उतारानुसार २.५ ते ३.० मीटर रूंदीचे सारे पाडावेत व आडव्या दिशेने पाट पाडावेत.बियाणे – गव्हाच्या चांगल्या उत्पादनासाठी हेक्टरी २० ते २२ लक्ष झाडांची संख्या असणे आवश्यक आहे. यासाठी नोव्हेंबरमध्ये पेरताना हेक्टरी १२५ ते १५० किलो बियाणे…

Continue Readingगहु पेरणी, बिज प्रक्रीया, खते व तणनाशकाचा वापर बाबत महत्वाची माहीती

रोपवाटीका योजना(2020 ची नवीन) – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर

संपुर्ण माहीती/ मार्गदर्शक सुचना, अर्ज लाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा ->http://shetiseva.com/wp-content/uploads/2020/09/nursery-scheme-2020.pdf ->प्रत्येक तालुक्यामंध्ये रोपवाटीका लक्षांक आहे.->2.30 लक्ष अनुदान.->राज्यभरामंध्ये रोपवाटीका उभारणीसाठी जिल्हावार अनुदान व लक्षांक.->योजनेस सुरवात झाली आहे. शेतीसेवाखालिल लिंक व्दारे शेती सेवा 2.1 मोबाईल ॲप download करु शकताhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.wShetiSeva_11999176whats app 8888456301

Continue Readingरोपवाटीका योजना(2020 ची नवीन) – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर