You are currently viewing सोयाबीनची काढणी करताय.. । थोडीशी काळजी घेवुन पुढील वर्षी करीता बियाने राखुन ठेवा ।

सोयाबीनची काढणी करताय.. । थोडीशी काळजी घेवुन पुढील वर्षी करीता बियाने राखुन ठेवा ।

सोयाबीनची काढणी करताय.. । थोडीशी काळजी घेवुन पुढील वर्षी करीता बियाने राखुन ठेवा ।
साधारण 1 हेक्टर करीता 1 क्विंटल बियाणे ठेवावे. त्या करीता.. पुढच्या वर्षी पेरणी क्षेत्राच्या हिशोबाने 5 ते 10 गुंठे क्षेत्र बियाणे करिता निश्चित करावे -> खालील 09महत्वाची सुत्रे

  1. शेतातील प्लॉट निवडताना 3 मीटर विलगीकरण अंतर ठेवावे(बियाने राखावयाच्या च्यारही बाजुने 10 फुट अंतर सोडावे)
  2. निवडलेल्या क्षेत्रातील वेगळी व विसंगंत लक्षणे असणारी व जास्त उंचीची झाडे उपटून टाकावीत.
  3. निवडलेल्या क्षेत्रावर बुरशीनाशकांची tebukonizol10℅ + सल्फर 65% या संयुक्त बुरशीनाशकांची फवारणी करावी (काढणीस आलेले असले तरीही. पुढे बियानास बुरशी लागत नाही)
  4. मळणी करताना मळनी यंत्राचे फेरे 400 ते 500 ठेवावे त्यामुळे दाण्यास कमी इजा पोचेल शक्य असल्यास बियाणे ठेवावयाचे सोयबिनची मळणी मजुरांच्या सहाय्याने करावी
  5. मळणी केल्यानंतर सोयाबीन ताडपत्री वर चांगले वाळऊन घ्यावे, वाळवताना दर 3 तासांनी आर्द्रता 10 ते 12 % होइपर्यंत वाळवून घ्यावे
  6. सोयाबीन बियाणे साठवण करताना ज्युट च्या कट्यात,पोत्यात 50 ते 60 किलो प्रत्येकी एवढेच भरून घ्यावी.
  7. बियाणे थप्पी 7 फुटापेक्षा उंच नसू नये व जमिनीच्या वर पाटावर ठेवावी.
  8. साठवणूकीनंतर व वाहतूक करताना आदळआपट होऊ देऊ नये.
  9. पुढील पेरणी करतांना 75 ते 100 मिलिलीटर पाऊस झाल्यावर रासायनिक बुरशीनाशकांची कार्बनडेझीम 37.5℅ + थायरम 37.5℅ 3 ग्राम प्रतिकिलो प्रमाणे व जिवाणू संवर्धन रायझोबियम ,पी एस बी बीजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी

घरचे बियाणे खात्रीचे बियाणे

आपले सोयाबीन आपले बियाणे

सोयाबीन सरळ वाण असल्यामुळे दरवर्षी बियाणे बॅग घ्यायची आवश्यकता नाही

यावर्षी पेरलेल्या सोयाबीन मधूनच पुढच्या वर्षी बियाणे ठेवता येइल

साधारण 1 हेक्टर करीता 1 क्विंटल बियाणे ठेवावे

सोयाबीन पीक दाण्यात पूर्ण परिपक्व झाल्यावर 17% पेक्षा कमी आर्द्रता असताना काढणी करावी